Lutz-Jesco Nederland B.V.
Professionals in waterdesinfectie

ONZE PRODUCTEN

Hieronder vindt u alle benodigde informatie over ons uitgebreide productassortiment.


Zoutelectrolyse

Deze installaties produceren natriumhypochloriet door middel van een electrolyseproces met zout als basismateriaal. 

Het systeem onttrekt aan de tank met zoutoplossing automatisch een verzadigde zoutoplossing, die vervolgens met onthard water wordt verdund tot de optimale concentratie voor een efficiënte elektrolyse. Het verdunde zout wordt automatisch naar de elektrolysecel getransporteerd. Daar stroomt een elektrische stroom door de oplossing, zodat natriumhypochloriet ontstaat. De automatische procescyclus wordt herhaald totdat de producttank gevuld is.

Er zijn, afhankelijk van de capaciteit twee series beschikbaar:Chloordioxidesystemen

Chloordioxide bezit als desinfectiemiddel hoge werkzame eigenschappen. Ten opzichte van chloor is het duidelijk werkzamer en vormt bij desinfectie geen gevaarlijke nevenproducten. De vluchtigheid van chloordioxide verlangt dat de bereiding ervan in onmiddellijke nabijheid van het verbruikspunt is. Dit systeem van Lutz-Jesco is zeer betrouwbaar en buitengewoon nauwkeurig. Afhankelijk van de capaciteit van de installatie en de toegepaste desinfectiewerking zijn er systemen die op verdunde resp. geconcentreerde oplossingen gebaseerd zijn.


Aanmaakinstallaties in twee productconcentraties:

Doseerpompen 

Druppel voor druppel of vol vermogen met maximale capaciteit, bij tropische temperaturen en waar mogelijk nog in een echte "corrosieve" omgeving: de eisen die aan een doseerpomp gesteld worden,  zijn zo veelzijdig zoals de inzetmogelijkheden en taakomschrijvingen.

Lutz-Jesco heeft voor ieder toepassingsgebied speciale oplossingen paraat. Het omvangrijke producten-programma gaat van efficiënt werkende magneet-membraan-doseerpompen naar de "gespierde" motor-membraan-pompen tot plunjer-doseerpompen voor hoge druk. Daarbij kunnen vloeistoffen met uiteenlopende viscositeit gedoseerd worden evenals de meest agressieve en giftige en zelfs abrassieve of uitgassende media. 

Beschikbare series:

CHC Doseerstation

Toepassing van Calciumhypochloriet (CHC) in desinfectie van water biedt de gebruiker vele voordelen zoals een grote stabiliteit tijdens opslag en de zeer geringe chloraatvorming.
Het CHC-doseerstation van Lutz-Jesco maakt het mogelijk om eenvoudig en veilig de hypochloriet-oplossing te bereiden zonder dat de gebruiker direct met de chemicaliën in aanraking komt. Het granulaat wordt direct in de vaten met behulp van een vulinrichting in normaal water opgelost. Door de in de MAGDOS-doseerpomp geïntegreerde luchtmenger vervallen andere voorzieningen zoals roeren of omdraaien van de vaten. De aangemaakte hypochloriet-oplossing kan direct aan het proceswater worden toegediend.

Hiervan zijn zowel een stationaire als mobiele uitvoering beschikbaar:Lutz-Jesco Nederland B.V.   -   Ridderkerk          Tel 0180 - 49 94 60          info@lutz-jesco.nl